Đặt Ngay

Văn hoá truyền thống

Văn hoá truyền thống
Về chúng tôi
Hình ảnh

Nhà Rường
11 May 2021

Nhà rường là một loại kiến trúc cổ, ra đời vào khoảng thể kỷ XVII, dưới triều đại phong kiến Việt nam. Là loại nhà có hệ thống kết cấu cột kèo bằng gỗ, được liên kết hoàn toàn bằng chốt, mộng gỗ để có thể tháo lắp dễ dàng. Các hàng cột phân định số gian trong nhà. Hai cháo ở đầu nhà là được phân cách với các gian giữa bằng vách ngăn.

Nhà rường Huế xưa chỉ có một gian hoặc ba gian hai chái, có diện tích nhỏ, nhưng về sau bỏ quy định này mà chỉ quy định nhà dựng lên không vượt quá chiều cao cung điện của vua chúa. Do đó,... xem thêm

  • Địa chỉ:  06 Ba Nguyen Dinh Chi, Huong Long Ward, Hue, Viet Nam
  • Điện thoại:  +84 36 6350 366